Hướng dẫn thay đổi màu sắc Website Gian Hàng

Bước 1: đăng nhập vào website và chọn như hình bên dưới

click-color

Bước 2: cấu hình các thông số màu cho website

color

Bước 3: lưu lại và xem kết quả.