Chức năng thành viên VIP

  FREE CỬA HÀNG
Số Sản phẩm được lưu trữ 100 Không giới hạn
Gian hàng cá nhân
Tên miền phụ (Sub-domain)
Quản lý cộng tác viên Không
Quảng bá sản phậm tại site liên kết
Tên miền riêng (domain) Không Miễn phí .com,.net
Tùy chọn giao diện * Giới hạn
Blog tin tức Không
Hỗ trợ kĩ thuật Giờ hành chính 24/7
Phản hồi từ khách Không
Chi phí FREE 4,000 VNĐ/ngày
Cam kết sử dụng Không 12 Tháng