Hướng dẫn gửi tin nhắn và bình luận sản phẩm

1. Muốn gửi được tin nhắn đến người bán hoặc mua (Thành viên) trước tiên bạn phải đăng nhập vào website theo hướng dẫn này

12321

2. Click chuột vào Tin nhắn ta sẽ thấy giao diện quản lý tin nhắn và thao tác với những chức năng của nó.

1312

3. Viết tin nhắn mới: Chúng ta click chuột vào Viết thư

4343

Gửi tới: điền tên người dùng vào (username) Tiêu đề: chủ đề muốn trao đổi Tin nhắn: viết nội dung tin nhắn vào 4. Trường hợp gửi tin nhắn trực tiếp cho người bán sản phẩm mình thích.

44423

Nhấp vào nút Gửi tin nhắn và soạn nội dung tin cần nhắn. Kết thúc thành công. Kiểm tra lại nội dung tin nhắn bằng cách và trang quản lý tin nhắn.

12321

5. Bình luận bằng Facebook tiện dụng

2221133