Đăng tin dễ dàng như thế nào

1. Click vào nút Đăng tin như hình bên dưới

3

2. Điền thông tin sản phẩm

4

+ Tiêu đề tin ngắn gọn, dễ hiểu, không nên viết quá dài dòng

+ Thông tin chi tiết rõ ràng, mạch lạt

5

+ Thể loại tin phân biệt giữa cần mua và cần bán

+ Vùng đăng: Vùng muốn bán và bạn có thể giao dịch

+ Chuyên mục: Cần đăng đúng chuyên mục phù hợp

+ Giá: Điền đúng giá và chỉ cần ký tự số 0-9. Không cho phép có ký tự khác

6

Hình thư viện: Chọn đúng hình và đăng lên ít nhất 3 hình để phong phú nội dung. Chọn vào nút Ảnh đại diện để hiện ra trang chủ.

3. Cuối cùng Lưu tin.

Tin bạn đăng thành công sẻ được thông báo và chờ Admin (quản lý) duyệt nhanh chóng trong vòng 12h00 kể từ lúc đăng.