Hướng dẫn mở shop bán hàng

1. Click vào nút Mở Shop như hình dưới

1

2. Điền thông tin đầy đủ vào phần Đăng ký thành viên và Đồng ý với điều khoản

2

+ Bí danh: các bạn chỉ nên gõ chữ không dấu, không khoản cách, không ký tự đặc biệt.

+ Email: Để khách của bạn dễ giao dịch với bạn.

+ Mật khẩu: Khuyến khích đặt mật khẩu mức độ khó cao cho an toàn.

+ Nhắc lại mật khẩu vừa đặt.

+ Cuối cùng là đồng ý với điều khoản của chúng tôi.

3. Sau đó Click vào nút Đăng ký

3

Hoàn tất việc mở Shop: Thật quá đơn giản và nhanh chóng.